Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών

Η εφαρμογή THEMAS έχει μεταφερθεί.

Παρακαλώ ενημερώστε τους σελιδοδείκτες σας με την διεύθυνση

https://www.ics.forth.gr/isl/DYAS-THEMAS/

που θα χρησιμοποιείται για ανακατεύθυνση στην τρέχουσα διεύθυνση της εφαρμογής.

(Τωρινή διεύθυνση: http://83.212.173.41:8080/THEMAS)